Zbliżające się pogrzeby


WTOREK - 27.09.2016
Godz. pogrzebu: 11:00
Zygmunt Król

zm. 24-09-2016

ŚRODA - 28.09.2016
Godz. pogrzebu: 11:00
Maria Gołaszewska

zm. 23-09-2016

zobacz wszystkie pogrzeby

    USŁUGI ON-LINE 
Obecnie realizujemy projekt „Zwiększenie jakości i dostępności usług firmy „Wrotniewscy” S.C. w wyniku wdrożenia innowacji produktowej i procesowej w zakresie świadczenia usług pogrzebowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.