Zbliżające się pogrzeby


ŚRODA - 28.06.2017
Godz. pogrzebu: 10:00
Jadwiga Sznitowska

zm. 25-06-2017

ŚRODA - 28.06.2017
Godz. pogrzebu: 12:00
Danuta Górska

zm. 24-06-2017

ŚRODA - 28.06.2017
Godz. pogrzebu: 13:45
Michał Szamrej

zm. 24-06-2017

CZWARTEK - 29.06.2017
Godz. pogrzebu: 13:00
Emilia Biegańska

zm. 26-06-2017

zobacz wszystkie pogrzeby

    USŁUGI ON-LINE 
Obecnie realizujemy projekt „Zwiększenie jakości i dostępności usług firmy „Wrotniewscy” S.C. w wyniku wdrożenia innowacji produktowej i procesowej w zakresie świadczenia usług pogrzebowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.