Zbliżające się pogrzeby


SOBOTA - 25.02.2017
Godz. pogrzebu: 10:00
Antoni Wujtowicz

zm. 16-02-2017

SOBOTA - 25.02.2017
Godz. pogrzebu: 12:30
Andrzej Zając

zm. 21-02-2017

SOBOTA - 25.02.2017
Godz. pogrzebu: 13:00
Mieczysław Róg

zm. 22-02-2017

SOBOTA - 25.02.2017
Godz. pogrzebu: 14:30
Zofia Andrzejewska

zm. 23-02-2017

PONIEDZIAŁEK - 27.02.2017
Godz. pogrzebu: 10:00
Bartosz Ostrowski

zm. 23-02-2017

PONIEDZIAŁEK - 27.02.2017
Godz. pogrzebu: 12:00
Helena Isajów

zm. 23-02-2017

PONIEDZIAŁEK - 27.02.2017
Godz. pogrzebu: 14:30
Leokadia Perz

zm. 23-02-2017

zobacz wszystkie pogrzeby

    USŁUGI ON-LINE 
Obecnie realizujemy projekt „Zwiększenie jakości i dostępności usług firmy „Wrotniewscy” S.C. w wyniku wdrożenia innowacji produktowej i procesowej w zakresie świadczenia usług pogrzebowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.