Zbliżające się pogrzeby


WTOREK - 19.09.2017
Godz. pogrzebu: 10:00
Zofia Tamborska

zm. 15-09-2017

WTOREK - 19.09.2017
Godz. pogrzebu: 11:00
Bogdan Ratkowski

zm. 17-09-2017

WTOREK - 19.09.2017
Godz. pogrzebu: 12:00
Stefania Polechońska

zm. 15-09-2017

zobacz wszystkie pogrzeby

    USŁUGI ON-LINE 
Obecnie realizujemy projekt „Zwiększenie jakości i dostępności usług firmy „Wrotniewscy” S.C. w wyniku wdrożenia innowacji produktowej i procesowej w zakresie świadczenia usług pogrzebowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.