Ми говоримо українською

Czym jest ekshumacja ?

EKSHUMACJA jest czynnością polegającą na otwarcie grobu i wydobycie szczątków ludzkich w celu przeniesienia, a następnie pochowania w innym miejscu.

Termin ekshumacji ustala się z administracją cmentarza lub cmentarzy oraz przedstawicielem służb sanitarnych, od których należy uzyskać odpowiednią zgodę.

 

UWAGA: ekshumacje w Polsce przeprowadzane są wyłącznie w terminie od 16 października do 15 kwietnia zawsze w godzinach rannych.

Obecnie realizujemy projekt „Zwiększenie jakości i dostępności usług firmy „Wrotniewscy” S.C. w wyniku wdrożenia innowacji produktowej i procesowej w zakresie świadczenia usług pogrzebowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.