Ми говоримо українською

Wymagane dokumenty

1. Dla administracji cmentarza, gdzie wykonuje się ekshumację:

  • DECYZJA Sanepidu o wykonaniu ekshumacji (stosowny druk na stronach sanepidu)
  • Akt zgonu
  • Zgoda najbliższej rodziny (w linii prostej - współmałżonek, dzieci, rodzice, wnukowie; pobocznej - rodzeństwo, dzieci rodzeństwa itd. ) na otwarcie grobu i ekshumację

 

2.Dla administracji cmentarza, gdzie zostaną pochowane szczątki:

  • Akt zgonu
  • DECYZJA sanepidu
  • OŚWIADCZENIE rodziny o zgodzie na dochowanie do np. grobu rodzinnego
Obecnie realizujemy projekt „Zwiększenie jakości i dostępności usług firmy „Wrotniewscy” S.C. w wyniku wdrożenia innowacji produktowej i procesowej w zakresie świadczenia usług pogrzebowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.