Ми говоримо українською

Ile za przewóz ?

W ruchu krajowym i międzynarodowym ceny transportu liczone są za kilometr w dwie strony i oscylują w pobliżu 2 zł/km (w zależności od cen paliwa, odległości, czasu jazdy itp.). Dodatkowo, jeśli w grę wchodzą opłaty trakcyjne, np. autostrady, tunele, promy – ich udokumentowane stawki doliczane są do kosztu usługi.

Przybliżoną ilość kilometrów można zliczyć na podstawie kalkulatorów tras, np. TU. Ostateczna liczba kilometrów do rozliczenia brana jest z licznika pojazdu; kalkulatory tras nie uwzględniają ruchu miejskiego, objazdów, dojazdów obowiązkowych np. do koronera, konsulatu.

Przy zamawianiu usługi przewozu w ruchu międzynarodowym należy liczyć się z opłatami za wydanie dokumentów przewozowych/sanitarnych przez kraj zezwalający na wywóz ciała. Chodzi zwykle o kilkanaście EURO za wykonanie tzw. czynności urzędowej.

Przy transporcie do/z krajów spoza UE może być wymagane opłacenie wizy.

Obecnie realizujemy projekt „Zwiększenie jakości i dostępności usług firmy „Wrotniewscy” S.C. w wyniku wdrożenia innowacji produktowej i procesowej w zakresie świadczenia usług pogrzebowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.