Opieka nad grobami


 • Formowanie mogił w pierwszych tygodniach po pogrzebie
 • Montaż form nagrobnych
 • Sprzątanie nagrobków
 • Polerowanie oraz impregnacja nagrobków
 • Odnawianie liter kutych i piaskowanych
 • Porządkowanie otoczenia grobu
 • Nasadzenia i pielęgnacja zieleni
 • Zapalanie zniczy
 • Wykonywanie dokumentacji fotograficznej

Ceny za powyższe usługi są cenami kalkulowanymi indywidualnie, w zależności od zakresu, materiału, czasu i roboczogodzin niezbędnych na wykonanie zleconej pracy.

 

Cennik:

Oferujemy dwa pakiety usług:

Pakiet 1

 • Mycie nagrobka granitowego
 • Usunięcie starych kwiatów, zniczy, wosku
 • Posprzątanie i zagrabienie terenu przyległego do nagrobka
 • Zapalenie 2 małych zniczy
 • Dokumentacja fotograficzna powyższych czynności + przesłanie pod wskazany adres e-mail

 Cena:

 120 zł - pojedynczy nagrobek

 150 zł - nagrobek podwójny, nagrobek rodzinny

 Pakiet 2

 Pakiet 1 + konserwacja nagrobka granitowego środkiem impregnująco-polerującym

 Cena:

 150zł – nagrobek pojedynczy

 180zł - nagrobek podwójny, nagrobek rodzinny

 
dodatkowo w opcji: Stroiki pogrzebowe lub kwiaty doniczkowe (ustalenia indywidualne) od 60-200 zł

Ceny rocznych abonamentów:

 6x pakiet 1 = 500 zł nagrobek pojedynczy, 800 zł nagrobek podwójny, nagrobek rodzinny

 12 x pakiet 1 = 1100 zł nagrobek pojedynczy, 1700 zł nagrobek podwójny, nagrobek rodzinny

 6 x pakiet 2 = 800 zł nagrobek pojedynczy, 1000 zł nagrobek podwójny, nagrobek rodzinny

 12 razy pakiet 2 = 1700 zł nagrobek pojedynczy, 2100 zł nagrobek podwójny, nagrobek rodzinny

 

Dojazd na cmentarz w Koszalinie gratis

Dojazd na cmentarz poza Koszalinem – 2,00 zł/km w dwie strony


UWAGA: Zamówienia można składać telefonicznie 94 343 25 13 lub mailowo. Patrz KONTAKT

Obecnie realizujemy projekt „Zwiększenie jakości i dostępności usług firmy „Wrotniewscy” S.C. w wyniku wdrożenia innowacji produktowej i procesowej w zakresie świadczenia usług pogrzebowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.