Zbliżające się pogrzeby


PONIEDZIAŁEK - 23.07.2018
Godz. pogrzebu: 13:00
Grażyna Gellert

zm. 19-07-2018

WTOREK - 24.07.2018
Godz. pogrzebu: 13:00
Edward Sarnowski

zm. 18-07-2018

zobacz wszystkie pogrzeby

    USŁUGI ON-LINE 
Obecnie realizujemy projekt „Zwiększenie jakości i dostępności usług firmy „Wrotniewscy” S.C. w wyniku wdrożenia innowacji produktowej i procesowej w zakresie świadczenia usług pogrzebowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.