Ми говоримо українською

Ile to kosztuje ?

Łączny koszt ekshumacji uzależniony jest od:

  • Opłaty za miejsce (dochowania do np. grobu rodzinnego lub nowe miejsce), jaką pobiera cmentarz
  • Opłaty administracyjnej danego cmentarza (np. 54 zł w Koszalinie)
  • Zakresu usługi, jaką wykona nasz Dom Pogrzebowy (np. demontaż nagrobka, czynność ekshumacyjna, transport specjalistyczny, wchowanie do nowego grobu)
  • Ceny usługi, jaką za czynności ekshumacyjne pobiera nasz Dom Pogrzebowy (uzależniona od czasu przebywania szczątków w ziemi) -przykładowo ekshumowanie szczątków  pochowanych 20 lat temu to koszt 750,00 zł
Obecnie realizujemy projekt „Zwiększenie jakości i dostępności usług firmy „Wrotniewscy” S.C. w wyniku wdrożenia innowacji produktowej i procesowej w zakresie świadczenia usług pogrzebowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.