JAK INFORMOWAĆ O ŚMIERCI ?
 

Najbliższych powiadom twarzą w twarz.
Delikatnie, ale jednoznacznie.
W prostych słowach, z kompletem informacji.  
Z troską, czułością i empatią.  
Z zachowaniem godności osoby zmarłej.
W przyjaznej przestrzeni i bezpiecznej atmosferze.
I ze świadomością, że odium złych emocji może spaść na powiadamiającego.  

Przeczytaj także: Posłaniec śmierci czyli powiadamianie o śmierci nagłej, Hanna Czuchnowska (psychologia.edu.pl)

  Dalszą rodzinę, przyjaciół lub znajomych można powiadomić – jeśli bezpośrednio się nie da – telefonicznie, mailowo, sms lub wpisem upamiętniającym na portalu społecznościowym. Najlepiej z zachowaniem wymienionych już zasad.

I nie mylmy zawiadomienia o śmierci z informacją o pogrzebie (tym bardziej z „zaproszeniem” na pogrzeb); to nie jest to samo.

MIEJSCE I OKOLICZNOŚCI ZGONU

PRZECZYTAJ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Translate »