ZGON DZIECKA NIENARODZONEGO

  Najpierw zapoznaj się z informacjami ogólnymi na stronie: GDY KTOŚ UMIERA.

09_FOT_dziecko nienarodzone
W takim przypadku nie ma jednoznacznych zasad postępowania, bo życie wymyśla nieprawdopodobne scenariusze Fot. pixabay.com

Najpierw nieco o zawiłościach prawnych i ich finansowych konsekwencjach.
Nowelizacja Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 2011 przyniosła zapis, nadający rodzicom dzieci, które urodziły się martwe, prawo do pochówku. Przy czym nie ma znaczenia, jak długo trwała ciąża; szpital ma obowiązek – na wniosek rodziców – wydania każdego ciała.

Ma natomiast znaczenie – głównie z powodów finansowych – czy możliwa jest do ustalenia płeć nienarodzonego dziecka.
Problem w tym, że jeżeli nie da się ustalić płci dziecka – ponieważ np. poronienie nastąpiło na wczesnym etapie ciąży, a rodzice wcześniej lub po zgonie nie przeprowadzili badań genetycznych ustalających m.in. płeć – lekarz wyda jedynie kartę zgonu. A to będzie skutkowało tym, że rodzice nie otrzymają zasiłku pogrzebowego, czyli zapłacą za pogrzeb z własnej kieszeni.

Myślenie ustawodawcy jest takie; skoro dziecko nie wiadomo jakiej jest płci, skoro nie można mu nawet nadać imienia, to jego rodzicom nie przysługuje ani zasiłek/urlop macierzyński/tacierzyński, a tym bardziej zasiłek pogrzebowy.

  Istnieje możliwość ustalenia płci dziecka także po jego zgonie, przy czym nie bada się samego ciała, a wycinek pobrany z kosmówki podczas łyżeczkowania łożyska. Dlatego w tym przypadku istotny jest czas podjęcia decyzji. Są to badania odpłatne, kosztują ok. 500 zł (rok 2020). O szczegóły związane z możliwością ich przeprowadzenia należy odpowiednio wcześniej zapytać lekarza.

W przypadku, gdy płeć można określić, rodzice otrzymają w szpitalu tzw. kartę martwego urodzenia, którą w ciągu 24 godzin należy dostarczyć do urzędu stanu cywilnego, właściwego dla miejsca zgonu. Tam rodzice otrzymają akt urodzenia z adnotacją „dziecko martwo urodzone”. Dopiero ów akt urodzenia jest podstawą do ubiegania się o wypłatę zasiłku pogrzebowego z ZUS.

A zatem po uzyskaniu przez rodziców w szpitalu karty zgonu (w przypadku braku możliwości określenia płci) lub tzw. karty martwego dziecka albo aktu urodzenia martwego dziecka (w przypadku określenia płci) rodzice powinni umówić się na spotkanie w domu pogrzebowym. Tam należy upoważnić firmę do odbioru ciała, a także ustalić szczegóły związane z ceremonią pochówku i ewentualnym zasiłkiem.

  W przypadku, gdy rodzicami nienarodzonego dziecka są mieszkańcy Koszalina, istnieje możliwość nieodpłatnego pochowania dziecka o nierozpoznanej płci w zbiorowej mogile. Pochówki takie odbywają się dwa razy do roku, zazwyczaj wiosną i jesienią, a ich koszt ponosi miasto.

O szczegóły możesz zapytać w: Koszalińskie Stowarzyszenie „Nasze na zawsze” Karolina i Maciej Wogórka, kom. 604 414 640 karolina.wogorka@02.pl lub karolinainterwencja@02.pl

MIEJSCE I OKOLICZNOŚCI ZGONU

PRZECZYTAJ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Translate »