ZGON W WYPADKU
 

  Najpierw zapoznaj się z informacjami ogólnymi na stronie: GDY KTOŚ UMIERA.

ZGON W WYPADKU
Gdy lekarz na miejscu wypadku stwierdzi zgon, regułą jest, że prokurator decyduje o zabezpieczeniu ciała do badań sekcyjnych. Fot. pixabay.com

Na potrzeby tej informacji przyjmijmy, że przez wypadek rozumiemy nagłe zdarzenie, zakończone śmiercią, do którego doszło na skutek czynników zewnętrznych. Mowa tu o wypadkach komunikacyjnych (drogowych, kolejowych, lotniczych czy morskich), wypadkach przy pracy (także w trakcie prac rolniczych czy leśnych), ale także w miejscach publicznych na skutek nieprzewidzianych okoliczności (np. spadający na człowieka balkon lub zawalenie się hali) lub nawet spowodowanych przez użycie jakiegoś produktu (leku, używki itp.).
Rzecz podstawowa; na miejsce takiego zgonu zawsze należy wezwać policję. Ta z kolei skontaktuje się z prokuratorem i lekarzem. Gdy lekarz stwierdzi zgon, regułą jest, że prokurator zdecyduje o zabezpieczeniu ciała do badań sekcyjnych.

  Na etapie skierowania ciała do badań sekcyjnych warto skontaktować się z domem pogrzebowym WROTNIEWSCY.PL i umówić się na spotkanie. Wynik sekcji nie wpłynie bowiem na sposób przeprowadzenia uroczystości pogrzebowych, a jedynie na ich termin. Możemy wyręczyć Państwa w wielu czynnościach i na bieżąco informować o terminie sekcji i jej zakończeniu.

Sekcje zwłok przeprowadzane są w wyspecjalizowanych miejscach, a więc ciało może zostać przewiezione np. do wskazanego zakładu patomorfologii w innym mieście oraz w różnych terminach. Po zakończeniu badań sekcyjnych to prokurator wydaje zgodę na wydanie ciała.

  Transportem ciała z miejsca wypadku do miejsca przeprowadzenia sekcji zwłok, a także z miejsca przeprowadzenia sekcji zwłok do tymczasowej chłodni zajmuje się firma pogrzebowa, z którą umowę na tego typu usługi podpisała prokuratura. I ona te czynności opłaca, łącznie z kosztem przechowania ciała do momentu odbioru przez wybraną przez Was firmę pogrzebową. Opłata za przechowywanie ciała najczęściej naliczana jest rodzinom za każdą dobę po upływie 24 godzin od zakończenia sekcji.

W praktyce wygląda to w ten sposób, że rodziny utrzymują kontakt ze szpitalem, w którym wykonywana jest sekcja. Stamtąd pochodzić będzie pierwsza informacja, po której rodzina będzie mogła zwrócić się do prokuratora o zgodę na wydanie ciała. I dopiero po otrzymaniu takiej zgody dom pogrzebowy może zająć przetransportowaniem zwłok do chłodni domu pogrzebowego.
Dopiero po sekcji szpital wyda kartę zgonu, z którą rodzina – lub upoważniony przez nią przedstawiciel domu pogrzebowego – powinna pójść do urzędu stanu cywilnego właściwego dla miejsca, w którym doszło do wypadku.

  To ważne: akt zgonu, czyli dokument administracyjny, potwierdzający śmierć obywatela w świetle prawa, wydawany jest zawsze w miejscu, w którym doszło do śmierci, a nie w miejscu zamieszkania czy urodzenia.

Akt zgonu jest niezbędny przy załatwianiu spraw związanych z pochówkiem. Będzie go potrzebowała (część w postaci kserokopii) administracja cmentarza, ksiądz, ZUS zakład pracy czy indywidualny ubezpieczyciel.
Jeśli rodzina nie zrobiła tego wcześniej, teraz jest odpowiedni moment na porozmawianie w domu pogrzebowym o sposobie przeprowadzenia uroczystości pożegnalnych.

  Okoliczności śmierci związanej z wypadkiem zmieniają wizerunek zmarłych najczęściej w sposób nieodwracalny. Dlatego, by nie potęgować bólu, na podstawie wieloletniego doświadczenia rekomendujemy rodzinom, by decydowały się na pochówek kremacyjny lub przy zamkniętych trumnach.

O planowaniu pogrzebu przeczytasz w zakładce JAK ZORGANIZOWAĆ POGRZEB.

MIEJSCE I OKOLICZNOŚCI ZGONU

PRZECZYTAJ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Translate »