ZGON W SZPITALU
 

  Najpierw zapoznaj się z informacjami ogólnymi na stronie: GDY KTOŚ UMIERA.

02_ZGON W SZPITALU
O zgonie pacjenta szpital powiadamia przedstawiciela rodziny, wybranego przy procedurze przyjęcia chorego do szpitala. Fot. pixabay.com

Szczegóły postępowania ze zmarłymi w szpitalach na terenie Polski mogą się nieco różnić – tak jest np. w szpitalach akademickich – niemniej co do zasady, są takie same.
O zgonie pacjenta szpital powiadamia przedstawiciela rodziny, wybranego przy procedurze przyjęcia chorego do szpitala. Podaje datę, godzinę i przyczynę zgonu. Powinien też poinformować, czy szpital planuje wykonanie sekcji, bo ordynator oddziału ma prawo tak zadecydować.

  Podczas tej rozmowy warto ustalić także termin/godzinę odbioru karty zgonu, historii choroby oraz przedmiotów osobistych zmarłego. Tych rzeczy nie odbierzecie w święta i weekendy, a jedynie dni powszednie. Po podpisaniu stosownego upoważnienia podczas pierwszej wizyty w firmie pogrzebowej, powyższe rzeczy może odebrać też przedstawiciel zakładu pogrzebowego.

Do dwóch godzin po zgonie ciało powinno przebywać na oddziale, najczęściej w specjalnym pokoju. To także czas, który – w zależności od pory dnia, rodzaju oddziału itp. – możecie wykorzystać na pożegnanie bliskiego.
Następnie ciało przekazywane jest do chłodni w przyszpitalnym prosektorium, jeśli szpital takim dysponuje. Prosektoria dla interesantów „zewnętrznych” zwykle czynne są od godziny 8.00 do 13.00; w tych godzinach zakład pogrzebowy może – na podstawie pisemnego upoważnienia przedstawiciela rodziny – odebrać ciało i przewieźć do własnej chłodni. Za przechowywanie ciała do 72 godzin od zgonu podmiot zarządzający przyszpitalnym prosektorium nie pobiera opłat, jeśli natomiast prosektorium jest w zarządzie firmy zewnętrznej – zwykle bezpłatne jest doba lub dwie.
Ale są też szpitale ( np. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Niepodległości lub Affidea Koszalin) lub oddziały czy zakłady opiekuńczo-lecznicze, które nie dysponują własną chłodnią. Wówczas zakład pogrzebowy odbiera ciało po dwóch godzinach od stwierdzenia zgonu wprost z oddziału, a warunkiem jest poinformowanie szpitala przez rodzinę, telefonicznie, która firma ma Was reprezentować i może zabrać ciało.
W przypadku Koszalina dotyczy to placówek:

  • Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Niepodległości,
  • Affidea Koszalin ul. T. Chałubińskiego 7,
  • Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA ul. Szpitalna 2,
  • Zakłady opiekuńczo-lecznicze – wszystkie.

  Jeśli ordynator oddziału zadecyduje o przeprowadzeniu sekcji, odbiór ciała może się opóźnić. Później też zostanie wydana karta zgonu. W takich przypadkach najlepiej uzgadniać termin odbioru ciała i karty zgonu telefonicznie po wykonanej sekcji.

Aby zakład pogrzebowy mógł odebrać ciało z prosektorium ( oraz np. rzeczy osobiste i historię choroby), potrzebne jest pisemne upoważnienie od przedstawiciela rodziny. I takie jest zwykle udzielane – w naszym przypadku na gotowych drukach upoważnień – podczas Waszej pierwszej wizyty w zakładzie pogrzebowym. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wystawienia przez Was takiego upoważnienia w sposób zdalny.

 
W przypadku, gdy ciało ma zostać odebrane nie z prosektorium, a bezpośrednio z oddziału, wówczas podczas rozmowy z pielęgniarką/lekarzem – także rozmowy telefonicznej – należy poinformować, która firma pogrzebowa ma zabrać ciało Waszego bliskiego (po wspomnianych wcześniej 2 godzinach od zgonu). I to wystarczy; w tym szczególnym przypadku będzie honorowane także ustne oświadczenie woli, złożone przez rodzinę.

 
Gdy Wasz bliski znajduje się już w chłodni zakładu pogrzebowego, powinniście zająć się wyrobieniem dokumentu administracyjnego, czyli aktu zgonu (urzędowego potwierdzenia czyjejś śmierci) oraz planowaniem przebiegu pogrzebu. O ile w pierwszej sprawie możemy Was wyręczyć niemal całkowicie, o tyle w drugiej będziemy jedynie głosem doradczym.

  O planowaniu pogrzebu przeczytasz w zakładce JAK ZORGANIZOWAĆ POGRZEB.

MIEJSCE I OKOLICZNOŚCI ZGONU

PRZECZYTAJ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Translate »