JAK NAPISAĆ NEKROLOG/KLEPSYDRĘ
 

Definicyjnie, nekrolog jest zawiadomieniem o czyjejś śmierci lub jest tekstem – artykułem/notatką – o czyjejś śmierci. Można zamieścić go w prasie, telewizji, Internecie lub jako część osobnego wydawnictwa poświęconego uroczystości pogrzebowej danej osoby.

Klepsydra natomiast to – w praktyce – nic innego, jak powiększony do rozmiarów kartki A4 nekrolog. Umieszcza się ją najczęściej na klatce schodowej bloku lub na drzwiach domu, w którym do niedawna mieszkał zmarły, na tablicy przy kościele lub w innym publicznie dostępnym miejscu.

Zarówno klepsydra jak i nekrolog powinny składać się z kilku części informacyjnych:

nr01
 
WSTĘP
 

Czyli cytat. Z dzieła literackiego lub życia.Nie jest konieczny.

Najbardziej znany:

„Śpieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą”

nr02
 
TREŚĆ ROZPOCZYNAJĄCA
 

„Ze smutkiem informujemy o śmierci…”, „Z głębokim żalem powiadamiamy o odejściu…”, „Po długiej chorobie…”, itp.

nr03
 
PERSONALIA OSOBY ZMARŁEJ
 

Najpierw imię, potem nazwisko. Tę część można poprzedzić stopniem naukowy, zwrotem grzecznościowym, itp. Na życzenie rodziny dom pogrzebowy może dodać w tym miejscu stosowną/wyróżniającą grafikę.

nr04
 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
 

Powinna zawierać dzień, godzinę i miejsce pożegnania/mszy/pogrzebu, oraz informacje uzupełniające o np. numer wejścia na cmentarz, podstawiony transport, nieskładanie kondolencji, itp.

nr05
 
PODPIS AUTORA
 

„Pozostająca w żalu rodzina”, „Koledzy z koła wędkarskiego”, itp.

PRZED POGRZEBEM

PO POGRZEBIE

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Translate »