ILE KOSZTUJE POGRZEB
 

Najprostsza odpowiedź: tyle, ile będziesz chciał za niego zapłacić. To Ty decydujesz, ale musisz wiedzieć, że nie o wszystkim. Bo o ile to od Ciebie zależy, czy wybierzesz urnę za 120 zł czy za 900 zł, to w przypadku tzw. miejsca grzebalnego, czyli grobu, na cmentarzu komunalnym wyboru (cenowego) nie masz. Stawki dyktuje – w przypadku Koszalina czy Kołobrzegu – prezydent miasta, w mniejszych miejscowościach burmistrz, a z kolei na cmentarzu parafialnym – tamtejszy kapłan. Stąd nasz roboczy podział na koszty zewnętrzne, a więc te na które nie masz wpływu ani Ty, ani nasza firma, oraz koszty wewnętrzne, czyli będące efektami Twoich wyborów. Poniżej krótki przegląd (uwzględniamy ceny obowiązujące w Koszalinie).

  Faktem jest, że niemal 100% Polaków korzysta z zasiłku jako „świadczeniobiorca” lub „świadczeniodawca” oraz faktem jest, że wysokość zasiłku nie zmieniła się od 2013 roku i wynosi 4 tys. zł.

Mniej osób wie, że to zasiłek odnawialny, a więc jak długo opłacamy lub pracodawca składkę w ZUS, tak długo możemy korzystać z zasiłku przy zgonach w rodzinie i poza nią. To świadczenie nie „zużywa się”.

Natomiast bardzo niewielu wie, że ZUS zwraca tylko te koszty, które zostały poniesione w związku z organizacją pogrzebu i zostały wymienione na fakturze vat, wystawianej przez dom pogrzebowy do kwoty 4 tysiące złotych. Jeśli koszt pogrzebu jest wyższy, różnicę trzeba pokryć z kieszeni organizatora lub rodziny. Zazwyczaj jest wyższy.

Druga sprawa, równie istotna; jeżeli koszt pogrzebu przekroczył 4 tysiące złotych, ale w firmie pogrzebowej jeszcze do tej samej faktury vat zamówimy np. wykonanie nagrobka z granitu, to w rzeczywistości zapłacimy za ten nagrobek o 15% mniej, niż gdybyśmy kupili go w późniejszym czasie, a więc poza tą fakturą. To dlatego, że usługi pogrzebowe opodatkowane są stawką 8 procentową, a pozostałe – a więc i te poza fakturą „pogrzebową – stawką 23 procentową. W przypadku pomnika z kamienia, 15 procent różnicy to już całkiem wymierna kwota.

 
KOSZTY ZEWNĘTRZNE:
 
 • Wezwanie lekarza do stwierdzenia zgonu – dziś bezpłatnie
 • Wystawienie przez niego karty zgonu – dziś bezpłatnie
 • Zamiana karty czynności medycznych (jeśli ją dostałeś np. od ratownika medycznego) na kartę zgonu u lekarza rodzinnego – dziś bezpłatnie
 • Upoważnienie dla firmy pogrzebowej do odbioru ciała w szpitalu, DPS, hospicjum – w firmie WROTNIEWSCY.PL zawsze bezpłatnie
 • Opłata administracyjna za pełnomocnictwo dla firmy pogrzebowej, która wyrobi w Twoim imieniu akt zgonu – 17 zł
 • Odpis aktu zgonu (bezpłatnie otrzymujesz dwa oryginalne), także międzynarodowego – 22 zł / sztuka
 • Wytyczenie miejsca pod grób na cmentarzu komunalnym
 • Grób pojedynczy nowy – 54 zł / grób istniejący – 41 zł
 • Grób podwójny – 54 zł / grób istniejący – 41 zł
 • Grobowiec – 22 zł
 • Kolumbarium – 22 zł
 • Wpis do księgi cmentarnej – 15 zł
 
KOSZTY WEWNĘTRZNE:
 

To te koszty, na które masz wpływ, dokonując tańszych/droższych wyborów. Na nie mamy również wpływ my, dzięki temu możemy stosować rabaty dla rodzin klientów, z którymi raz na jakiś czas spotykamy się od lat.)

 • Miejsce pochówku (cmentarze parafialne są zazwyczaj tańsze, niż komunalne)
 • Forma pochówku (sumarycznie, kremacja jest od 10-30 procent tańsza, niż pochówek tradycyjny)
 • Dobór dnia pogrzebu (soboty są droższe)
 • Wybór odzieży, utensyliów, dewocjonaliów
 • Kwiaty – wieniec czy wiązanka, kwiaty żywe, sztuczne czy mieszane
 • Wybór trumny kremacyjnej (drewniana, ekologiczna tekturowa)
 • Wybór trumny tradycyjnej (różne rodzaje drewna i wykończenia)
 • Wybór urny (kamienne, ceramiczne, drewniane, metalowe)
 • Wybór poszczególnych pozycji związanych z oprawą/przebiegiem pogrzebu
 • Nagrobek do rachunku pogrzebowego, czy później (różnica 15% vat)
 
UWAGA – O CZYM JESZCZE TRZEBA PAMIETAĆ, OBLICZAJĄC KOSZT POGRZEBU?
 
 • O globalizacji.

Rynek producentów, podwykonawców, dostawców i hurtowników artykułów okołopogrzebowych, a także kanały dystrybucyjne, jest od lat znany i ustalony. Firmy pogrzebowe zaopatrują się niemal u tych samych producentów i dostawców urn, trumien, utensyliów, tabliczek, krzyży i nagrobków. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możesz założyć, że wybór i marże w poszczególnych zakładach pogrzebowych będą zbliżone, a jeśli wystąpią różnice, to w finalnym rachunku będą pomijalne.

 • O konkurencyjności.

Domy pogrzebowe nie działają w próżni i muszą liczyć się z cenami usług, jakie oferuje konkurencja. Oczywiście rzecz tkwi w szczegółach; to, że któraś z firm np. taniej wykopie grób ziemny nie oznacza jeszcze, że pogrzeb będzie tańszy, bo inne pozycje cennika mogą być droższe.
Jeśli chcesz porównywać koszty, porównuj pełną wycenę usługi pogrzebowej, z kosztami zewnętrznymi i wewnętrznymi. W reklamie wymieniane są zwykle tylko te drugie.

 • O jakości.

Są rzeczy niewymierne, ale podlegające ocenie. Na przykład jakość wykonania usługi, sposób traktowania klienta, podejście do zleconej pracy, empatyczność pracowników biura obsługi czy choćby zachowanie pracowników na cmentarzu. To właśnie suma takich „drobiazgów” powoduje, że – gdy zajdzie taka potrzeba – ponownie decydujesz się powierzyć tej, a nie innej firmie pogrzebowej zorganizowanie pożegnania bliskiej Ci osoby. Lub nie. Tyle, że w tak ostatecznej i niepowtarzalnej sprawie, jak pogrzeb, nie powinieneś ryzykować.

  CENNIKI NASZYCH USŁUG I TOWARÓW ZNAJDZESZ W SEKCJI: DO POBRANIA.

PRZED POGRZEBEM

PO POGRZEBIE

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Translate »