JAK DOKONAĆ DONACJI CIAŁA?
 

Donacja to nic innego, jak ofiarowanie własnego ciała instytucjom naukowym, w praktyce będą to kliniki, czyli szpitale uniwersyteckie. „Własnego ciała” oznacza w tym przypadku, że wszelkie formalności związane z przekazaniem należy dokonać jeszcze za życia. Od tej reguły nie ma wyjątków; nie można przekazać czyjegoś ciała, choćby nawet taka była wola zmarłego. Jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla żyjącego „właściciela” ciała. W przypadku donacji i donatorów z naszego regionu, z przyczyn logistycznych współpraca wchodzi w grę z uczelniami medycznymi w Szczecinie, Poznaniu, Gdańsku lub Bydgoszczy. Na każdej z uczelni procedura wygląda nieco odmiennie, acz co do zasady:

  • niezbędne jest pisemne wyrażenie woli (rozporządzenie ciałem) przez donatora,
  • przyjęcie donacji przez władze uczelni/kliniki,
  • wskazanie firmy pogrzebowej i ustalenie procedur  sanitarnych/czasowych,
  • pośmiertne przekazanie ciała uczelni/klinice w ustalonym wcześniej reżimie.

Uczelnie nie mają obowiązku przyjęcia donacji. Z różnych powodów, choćby wystarczającej na potrzeby naukowe liczby ciał, będących w ich posiadaniu. Jeśli placówka naukowa przyjęła ciało, to po jego wykorzystaniu, na własny koszt, przeprowadzi pochówek. Będzie przy tym starała się uwzględnić wolę donatora odnośnie rodzaju pochówku/obrządku.

  Reasumując, jeśli zdecydowaliście się podarować ciało na rzecz nauki, skontaktujcie się z naszą firmą. W Waszym imieniu poszukamy odpowiedniej placówki i zajmiemy się przeprowadzeniem formalności. Warto pamiętać, że rodzinie nie będzie przysługiwało prawo do zasiłku pogrzebowego przed pogrzebem. A ten nie może się odbyć przed zwrotem ciała. Ważne: ZUS wypłaci zasiłek pogrzebowy tylko jeśli czas od zgonu do pogrzebu wyniesie mniej niż 12 miesięcy. Zatem uczelnie zwykle finansują pogrzeb szczątków na własny koszt. Trzeba to ustalić każdorazowo z instytucją naukową lub kliniczną.

NASZE USŁUGI

Translate »