TRANSPORT W KRAJU I ZA GRANICĄ
 

Zgodnie z wymogami prawa, aby przetransportować zwłoki lub szczątki ludzkie z miejsca na miejsce lub z kraju do kraju, należy posłużyć się tzw. pojazdem specjalistycznym, spełniającym szereg wymogów sanitarnych. Dla uproszczenia nazwijmy ów pojazd karawanem.

Najkorzystniejszy dla rodziny z punktu widzenia finansowego jest zatem transport nie trumny, a urny z prochami. Wówczas nie jest wymagany transport specjalistyczny, można przywieźć urnę samochodem osobowym, pociągiem, autobusem, a nawet przesłać pocztą lotniczą. Niemniej, tu także należy wypełnić sporo dokumentów.

Wracając do transportu specjalistycznego. Karawany z ciałem w ruchu międzypaństwowym w obrębie UE odprawiane są przez służby sanitarne poszczególnych krajów, a w niektórych państwach należy spełnić wymogi dodatkowe, np. plombowanie trumny transportowej, instalacja na trumnie filtrów antybakteryjnych itp. Oprócz odprawy sanitarnej, należy także dokonać odprawy konsularnej trumny, co niekiedy, z uwagi na odległość od miejsca przyjęcia ciała przez załogę karawanu, bywa kłopotliwe logistycznie i kosztotwórcze. Dodajmy, że niezbędne jest też dokonanie opłat oraz wypełnienie szeregu dokumentów, także po stronie polskiej w przewozie międzynarodowym, tłumaczonych na dwa języki.

  Nasza firma pomaga w uzyskiwaniu wszelkich zezwoleń na transport zwłok i dokonanie pochówku, które to pozwolenia – i to trzeba wziąć pod uwagę – załatwiane są w dwóch miejscach, w dwóch językach, dwutorowo, bo w kraju i za granicą, a także przy udziale kilku podmiotów: koronera lub administracji szpitala, stwierdzających zgon, policji, konsula, czasami firmy pogrzebowej lub krematorium, po polskiej stronie starosty, urzędu stanu cywilnego, administratora cmentarza, tłumacza przysięgłego.

W przypadku transportu zwłok w ruchu krajowym wymogi sanitarne także są ściśle określone, ale nie są tak zaostrzone, jak w przypadku ruchu międzynarodowego. Niemniej, tu także niezbędne będzie wypełnienie kilku dokumentów, dlatego najlepiej spotkać się u nas w firmie w celu omówienia poszczególnych zagadnień.

  Stawki za usługi transportowe znajdziesz w zakładce DO POBRANIA/CENNIKI.

NASZE USŁUGI

Translate »