CZYM JEST EKSHUMACJA?
 

Ekshumacja jest czynnością polegającą na otwarcie grobu i wydobycie szczątków ludzkich w celu przeniesienia, a następnie pochowania/dochowania w innym miejscu. Szczątki te można poprzednio skremować, co ma swoje konsekwencje jeśli chodzi o możliwość dokonywania późniejszych pochówków.

Dziś większość ekshumacji dokonuje się z przyczyn ekonomicznych. Koszty utrzymania grobów na cmentarzu to nie tylko wnoszone opłaty u administracji, to także czas i pieniądze przeznaczone na mycie, sprzątanie, utrzymanie zieleni, remont nagrobków, renowację napisów itp. Zamiast np. czterema grobami, usytuowanymi na np. dwóch cmentarzach, łatwiej opiekować się jednym, rodzinnym.

Zanim dojdzie do ekshumacji, należy złożyć odpowiedni wniosek w oddziale sanepidu; zgoda na ekshumację ma formę decyzji administracyjnej. Może to potrwać nawet miesiąc. Niezbędne będą też zgody poszczególnych członków rodziny.

Przed ekshumacją warto poznać jej koszt. Będzie on zależał od czasu, jaki upłynął od pochówku, a także rodzaju grobu, w jakim spoczywają szczątki, a także rodzaju grobu, do którego będzie dokonywane dochowanie po ekshumacji. Jedno jest pewne; tych kosztów nie da się oszacować na telefon, np. bez obejrzenia obydwu grobów i stwierdzenia rozmiaru prac „rozbiórkowych”. Jeśli ktoś tak robi, to wycena będzie fikcją.

  Nasz cennik znajdziesz w zakładce DO POBRANIA/CENNIKI.

Jeśli myślisz o ekshumacji, to w przypadku skorzystania z usług naszej firmy przyjdź do nas jeszcze przed rozpoczęciem ścieżki administracyjnej. Porozmawiamy, poradzimy, jeśli trzeba pomożemy wypełnić wniosek do sanepidu, z dużą dokładnością policzymy koszty związane z ekshumacją i dochowaniem, oczywiście po uprzednim wykonaniu dokumentacji fotograficznej istniejących grobów.

I najlepszym dniem na wizytę w takiej sprawie jest sobota, gdy możemy poświęcić Wam więcej czasu.

Termin ekshumacji ustala się z administracją cmentarza lub cmentarzy oraz przedstawicielem służb sanitarnych, od których należy uzyskać odpowiednią zgodę.

  Ekshumacje w Polsce przeprowadzane są wyłącznie w terminie od 15 października do 15 kwietnia, zawsze w godzinach rannych. Dokładny termin, łącznie z godziną rozpoczęcia, wyznaczany jest każdorazowo, należy go także skonsultować z administracją cmentarza i stacja epidemiologiczno-sanitarną.

W oznaczonym dniu pracownikom firmy pogrzebowej powinni towarzyszyć przedstawiciele sanepidu. Rodzina także ma prawo do uczestniczenia w ekshumacji, acz korzysta z niego w wyjątkowych przypadkach.

Prokurator może zarządzić ekshumację w dowolnym czasie.

NASZE USŁUGI

Translate »