SPRZĄTANIE MIEJSC ZGONÓW
 

Przepisy sanitarne i prawne nie wskazują, kto i czy w ogóle, powinien uprzątnąć miejsce, w którym doszło do zgonu. Niemniej, zdrowy rozsądek nakazuje o takie miejsce się zatroszczyć, a przynajmniej zdawać sobie sprawę z możliwych zagrożeń, gdy nie zadbamy o jego posprzątanie.

Należy wziąć pod uwagę cztery możliwe rodzaje działań:

DEZYNFEKCJA – w tym kontekście będzie to odkażanie, a więc pozbywanie się wirusów, bakterii, grzybów, drobnoustrojów ze sprzętów, pomieszczeń i przestrzeni, przy użyciu środków myjąco-dezynfekujących.

DEZYNSEKCJA – jest usuwaniem z pomieszczeń/przestrzeni owadów oraz ich larw, przy użyciu środków chemicznych, biologicznych lub mechanicznych.

OZONOWANIE – oprócz właściwości dezynfekcyjnych, wykorzystujemy te technikę do pozbywania się zapachów.

PRACE BUDOWLANE SPECJALNE – zdarza się, że gdy wszystkie powyższe metody zawiodą, pozostaje jedynie „mechaniczne” wyczyszczenie miejsca zgonu, np. zerwanie parkietu, usunięcie tynku itp.

Należy uwzględnić następujące miejsca/okoliczności zgonu:

  1. MIEJSCE PO ZGONIE NATURALNYM – Tu działanie najczęściej sprowadza się do sprzątnięcia pomieszczeniu, w którym przebywała osoba zmarła, utylizacji odzieży/pościeli, dezynfekcji sprzętów domowych np. łóżka, wietrzenia pomieszczenia, w przypadku długotrwałej choroby – ozonowania.
  2. MIEJSCE PO ZGONIE, KTÓRY NASTĄPIŁ NA DŁUGO PRZED JEGO UJAWNIENIEM – Tu prawdopodobnie nie obejdzie się bez zastosowania każdego z czterech rodzajów działań.
  3. MIEJSCE PO ZGONIE SAMOBÓJCZYM LUB BĘDĄCYM MIEJSCEM ZBRODNI – Jak wyżej, przy czym prawdopodobieństwo konieczności przeprowadzenia specjalnych prac budowlanych sięga 100 %.

  Cennik prac związanych ze sprzątaniem miejsc po zgonach znajdziesz w podkatalogu: DO POBRANIA/CENNIK.

NASZE USŁUGI

Translate »